Articles list

Servisní vymoženosti PROTECT6
11-07-2016 20:37:31

Servisní vymoženosti PROTECT6

Jak víme PROTECT6 není jen prevencí proti krádeži, ale obsahuje též další užitečné funkce. Jednou z nejzásadnějších a nejdůležitečnějších je evidence servisních úkonů. Proto PROTECT6 můžeme využívat už od momentu zakoupení a aplikování známky na kolo.

Proč evidovat servisní úkon?

Je to ochrana Vás i Vašeho servisu a mimo poctivě tvoříte historii oprav na Vašem kolem, které Vám mohou napomoci například při prodeji nebo při reklamaci a vůbec přesně víte kdy a co jste opravovali.

Pokud prodáváte kolo a máte u něj pečlivě vedenou servisní knížku, budoucí majitel ihned pozná, že jste se o kolo dobře starali. Tím Vám bude ochoten zaplatit i více peněz, protože bude vědět, že se jedná o stroj z dobrých.

Občas může dojít i k zpochybení a kvality servisu nebo vyměněných komponentů. Záznamem v servisní knížce včetně fotografií se můžete bránit vy i servis.

Servisní část tvoří důležitou roli v systému PROTECT6. Patří k jeho základním stavebních pilířů již od matky MACHINELOG.IT, která tuto část využívá v průmyslové sféře v daleko rozsáhlém měřítku.

“Evidujte servis, zvyšíte tím hodnotu Vašeho kola a chráníte sami sebe!”


Protect6 label

Complex service system with the intelligent label